Juryreglement Advies Awards

De Advies Award is een beloning voor de financieel adviseur die erin slaagt om de waarde van het advies aan zijn klanten toonbaar te maken. Dit kantoor heeft de A-factor. De winnaar van de Advies Award wordt uiteindelijk door vakgenoten verkozen, maar in het verkiezingsproces heeft de jury een belangrijke rol. Om de continuïteit van dit proces te borgen is dit juryreglement opgesteld.

 1. De jury van de Advies Awards bestaat uit professionals uit de financiële dienstverlening. Dit kunnen adviseurs en consultants zijn die werkzaam zijn voor financieel dienstverleners, maar ook zeker eigenaren/directeuren van gerenommeerde financieel dienstverleners.
 2. Kantoren die zijn ingeschreven in het Wft register van de AFM in de hoedanigheid van adviseur en/of bemiddelaar als financieel dienstverlener, kunnen worden genomineerd voor de Advies Award.
 3. De Advies Award werkt met spotters. Spotters zijn personen die werkzaam zijn in de branche van de financiële dienstverlening. Denk aan brancheorganisaties, verzekeraars, systeemhuizen, serviceproviders en dergelijke. Een jurylid van de Advies Awards kan niet optreden als spotter.
 4. Spotters worden door de juryleden benaderd. De jury informeert de spotters over hun rol als spotter en de gevraagde informatie van de genomineerde kantoren.
 5. Alleen kantoren die zijn voorgedragen door de spotters worden genomineerd als kandidaat voor de Advies Awards.
 6. Kantoren waarin een jurylid een rechtstreeks of middelijk belang heeft worden niet toegelaten als genomineerde.
 7. Kantoren die in eerdere jaren zijn genomineerd, kunnen weer worden genomineerd. Een winnaar van de Advies Award in een bepaald jaar, is voor drie jaar uitgesloten van deelname.
 8. De jury beoordeelt de genomineerden op basis van de dienstverleningscriteria en de reputatie van de genomineerde. De jury kan zonder nadere toelichting nominaties niet accepteren.
 9. De jury beoordeelt de genomineerden op basis van de aangeleverde informatie van de spotters.
 10. De jury rangschikt de genomineerden per provincie op basis van de aangeleverde informatie van de spotters. Op deze wijze wordt per provincie een top 5 samengesteld.
 11. De spotters worden uitgenodigd voor een spotters bijeenkomst. In deze bijeenkomst worden de spotters geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de top 5 per provincie.
 12. De spotters krijgen op de spottersbijeenkomst de gelegenheid om hun input te leveren aan de jury voor wat betreft de top 5 per provincie.
 13. De jury bepaalt na de spottersbijeenkomst, rekening houdende met de input van de spotters, de top 3 per provincie.
 14. De jury informeert de genomineerden per provincie en vraagt of zij deze nominatie aanvaarden. Tevens informeert de jury de kandidaten over het vervolgprogramma en wat van hun wordt verwacht om de nominatie te verzilveren.
 15. De genomineerden presenteren zich aan de jury. Deze presentatie is vormvrij, maar kan bijvoorbeeld door een YouTube filmpje, een powerpoint presentatie of een motivatiebrief.
 16. De genomineerden werven stemmen onder hun klanten via de website adviesadwards.nl. De jury geeft een instructie per e-mail hoe deze stemactie dient te verlopen.
 17. De jury bepaalt aan de hand van de presentaties van de kantoren (80%) en de stemmen per kantoor (20%) het beste kantoor per provincie.
 18. De jury bepaalt aan de hand van de presentaties van de kantoren (80%) en de stemmen per kantoor (20%) de 6 beste kantoren van Nederland voor een jurypitch. Deze top 6 hoeven niet persé de provinciewinnaars te zijn.
 19. De jury informeert de 6 beste kantoren van Nederland over de jurypitch en de wijze waarop zij dit kunnen voorbereiden.
 20. De 6 beste kantoren van Nederland presenteren zich in een pitch van 2 minuten aan de jury. Daarna heeft de jury per kantoor nog de mogelijkheid om gedurende 15 minuten het kantoor te bevragen over zijn onderneming en de wijze waarop de A-factor tot uiting komt.
 21. De provinciewinnaars ontvangen op de finaledag hun Award.
 22. De jury bepaalt aan de hand van de pitch welke 3 kantoren zich op de finaledag mogen presenteren aan de vakgenoten.
 23. De 3 genomineerden houden een pitch van maximaal 2 minuten op de finaledag.
 24. De vakgenoten die aanwezig zijn op de finaledag brengen hun stem uit op het kantoor dat er in hun ogen het beste in slaagt om de A-factor onder woorden te brengen in de pitch.

 

Soest, 4 februari 2020